Nørholmsvej

Blev anlagt omkring 1900, og udvidet i 1960. Der kom omfartsvej fra Restrup Kærvej til Bavnshøj i 1972 og det var oprindeligt også planen at lave en omfartsvej udenom Nørholm, men det er der aldrig fundet behov for eller ressourcer til. Nørholmsvej afbrydes ved Nørholm Bygade, men fortsætter vestpå efter byskiltet og slutter i Klitgaard.

Før Nørholmsvej/Nørholm Bygade blev anlagt, gik og kørte man mod Aalborg fra Hanedamsvej (Gåden), øst af Nørholm Villavej (Kærvejen), op forbi Bavnshøj og Galgebakken, ud over engene mod stranden og den ”Røde Bod” (som Lars Frederiksen omtaler i Nørholmbogen). Vejen gik ikke langt fra stranden, for at komme udenom St. Restrup Enge og over Hasseris Kær til Aalborg. Herremændene på St. Restrup ejede Engene og tillod absolut ikke færdsel på deres jorder! Kærvejen havde et vadested over Petzholsrende (den østlige ende af Munkbækken), hvor der først i 1884 blev bygget bro.

Det fortælles

Om vinteren og ved højvande kunne man ikke færdes på Nørholmsvej fordi den var bundløs, og så måtte Nørholmerne via St. Restrup Herregård og Kro for at komme til Aalborg – samme vej var også et krav fra nogle af herremændene på St. Restrup Herregård.

Det fortælles

En datter af fhv. lærer Petersen Bach, Klitgård Skole fortalte i 1950 som gammel kone: Når de kørte til Aalborg med hestevogn, så var der ikke et eneste træ fra Nørholm til Hasseris. Huse var der heller ikke. For det var før de første udstykninger fandt sted på Nørholm og Restrup Enge. (Harald Bang)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *