Nørholm Bygade 21

Nørholm Forsamlingshus

Byens første forsamlingshus, blev opført i 1904. Det blev senere udvidet med en tilbygning i østre ende, der indeholdt scene og under scenen kunne borde og bænke opmagasineres, når gulvet skulle være ryddet, så der kunne danses. I 2003 havde den gamle bygning aftjent sin værnepligt. Der var mange sætningsskader på murene, så en renovering var ikke økonomisk forsvarlig.

Bygningen havde da også 100 år tjent som byens og omegnens samlingssted, hvor der afholdtes juletræ, dilettant, høstfest, aktivfest, rejsebiograf, danseskole og adskillige bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage og sølvbryllupper + mange andre private fester. I de sidste mange år, var der hver tirsdag aften Bingo med op til 100 deltagere, der kom fra hele omegnen.
Ligeledes benyttede benyttede ungdommen kulkælderen/krybekælderen til at få sig en lille genstand.

Den 29. marts 2003 afholdtes ”nedrivningsfest” i det gamle forsamlingshus. Dagen efter var den en stor auktion, hvor alt inventaret blev omsat til kontanter – selv det gamle gulv blev solgt!

Kort tid efter blev resterne fjernet, der blev gravet ud til et nyt hus. Den 9. oktober 2003 var der stort rejsegilde med taler af repræsentanter fra bl.a. Aalborg Kommune og RealDania-fonden.

Indvielsen foregik den 13. marts 2004. Hele eftermiddagen var der direkte radiotransmission fra Nørholm, og om aftenen blev der afholdt stor indvielsesfest.

Efterfølgende har det desværre været nødvendigt med en række støjdæmpende foranstaltninger, for at forhindre, at musikstøj mm. generer de nærmeste naboer, men heldigvis kan forsamlingshuset nu benyttes – også til arrangementer hvor der spilles musik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *