Hanedamsvej 2

Nørholm Idrætsforening – IF Bjørn, Nørholm

Oprindelig var der på arealet en dam – Hans’ Dam, men når Gåden blev for mudret og vanskelig farbar, så læssede gårdenes karle mudret på vogne og kørte det hen i dammen. Med tiden fik man fyldt så meget mudder i dammen, at arealet kunne afvandes via gravede grøfter omkring denne.

Dette nye jævne areal, var helt oplagt at anvende som fodboldbane – tidligere måtte man helt ned i Præstegårdsengen ved fjorden for at dyrke denne sportsgren, og det kunne godt være problematisk, da engen også blev brugt til afgræsning for kreaturerne – når de afgræsser et areal, så sørger de samtidig for at det gødes!

Da arealet var klar til at blive brugt som fodboldbane, besluttede byens borgere, at ejendomsretten til arealet skulle overdrages til Nørholm og Omegns Borgerforening, der nu udlejer arealet til IF Bjørn. Senere blev der bygget klubhus her – og omkring 1972 blev der etableret flere fodboldbaner ifbm. anlæggelsen af omfartsvejen – samtidig blev klubhuset udvidet.

Arealerne er stadig gode rammer om et aktivt idrætsliv for byens og omegnens beboere – især den yngre generation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *