Hanedamsvej

Om Gåden (tidligere Gåjen)

Ordet Gade, Oldnordisk Gala, vej gennem bebyggelse, flad forstrand. (Harald Bang. Bjergposten 1996)

Nørholms oprindelige hovedgade – kaldet Gåden, ligger nord for landsbyen. Oprindelig en gammel middelaldervej, et par hjulspor, som var hovedfærdselsåre lokalt og mod Aalborg.  Man vandrede helt fra oldtiden under bakkerne til og fra Nørholm.

Men stadig i dag er Gåden den ældst bevarede forbindelse mellem øst og syd i landsbyen og den gamle hulvej har en særlig betydning som et uspoleret rekreativt område for byens beboere.  Man går i Gåden gennem skiftende uplanlagt og varieret bevoksning med skiftende udsyn til fjord og enge mod nord. Gåden har et rigt varieret plante og smådyrsliv, og er en lille tidslomme som giver mindelser om landsbyen flere århundreder tilbage.

Mod syd gårdenes stuehuse, mod nord nu kun enkelte bebyggede ældre parceller, hvor der tidligere var en række små huse beboet af arbejdere og daglejere som arbejdede på gårdene og som fæstebønder fra St. Restrup Herregård. Modsat i dag, var de nordvendte parceller ikke specielt attraktive, som de lå i skygge fra skrænten og nede i fugten. Husene var små og usunde. I 1815 lå der 18 huse og husmandssteder. Mange af parcellerne overgik senere til landbrugsjord.

Tidligere lå der sadel- og skomager i nr. 27, tagdækker i nr. 24 og tækkemand i nr. 10

I den vestlige ende af Gåden ligger Fattighuset (se andet afsnit). Nord for Fattighuset ligger Bredkilde, Bredkøl, ”Æ Wæld”, hvor bønderne tidligere hentede vand til kreaturerne. .  Sidst gang skete det i 1975, hvor Nørholm var uden el – og dermed også vand, i en uge, da hentede man igen vand ved kilden.

Tidligere var der en vindmølle på ”Mølleengen”, som kunne trække vandet op. 

I nærheden ligger Blegemarken, Bleghaven, en fællesjord, hvor kvinderne førhen blegede deres linned. Det sidste stykke fællesjord i byen.

Kilde: Bjergposten 1986

Ukendt: ”Oplæg Borgermøde”. Bjergposten 20

Det fortælles at:

Hver sommer frem til ca. 1970 blev de fleste af Nørholms malkekøer (ca. 200) drevet gennem Gåden, for at græsse på engene nord og nordøst for byen. Om aftenen blev de så drevet tilbage til gårdene for at blive malket. Gåden var derfor meget mudret og optrådt af alle disse koklove og næsten kun passabel med gummistøvler. Nogle af gårdene havde deres enge nordøst for byen, så køerne benyttede Nørholm Villavej fra svinget ved Idrætspladsen og øst på som adgangsvej til engene, – køerne var her blandet med den kørende trafik til og fra Aalborg, da den nuværende Nørholmsvej først blev taget i brug i begyndelsen af 1970-erne. Af og til gav dette anledning til en del trafikkaos. Især rutebilen Nibe-Nørholm–Aalborg kunne have vanskeligt ved at passere gennem disse flokke af malkekøer.

Det fortælles at:

Den sidste fæstegård i Nørholm blev først afviklet i 1915. En gammel enke havde nemlig fået lov at fortsætte på trods af, at forordningen for længst var ophævet. Men da hendes ældste søn, Smørum Jens påberåbte sig sin førstefødselsret, gik den ikke længere, og Jens måtte flytte ned i et hus i Gåden. Jens var en original, som tiltalte alle han kom forbi og spurgte om alt mellem himmel og jord, men kunne også være stejl og sær. Han havde fået sin fod lemlæstet og sat skævt sammen og gik altid i sivsko. Han fik engang besøg af Bratbjergmanden som skulle rette foden, uden held. Smørum Jens var glad for dyr, og blev balstyrisk når en kendt ko eller hest skulle slagtes. Det fortælles, at når man skulle over Bavnshøj med et læs staldgødning, kunne Jens stikke en kæp i hammelen og selv gå ved siden af hestene og trække så sveden sprang.

Det fortælles:

Ved det yderste nordøstlige hjørne af Nørholm skel, ved fjordens yderste punkt lå et hus, ”den røde bod” eller ”Danisøe”. Her boede Niels og Muer Maren. Han havde sin ligkiste stående i storstuen i mange år. I sæder og skikke siges det, at de var grisede og halvvilde. De havde 2 sønner og en datter. Den ældste kom i skole og tog juridisk embedseksamen, blev prokurator i Ålborg, senere kancelliråd. Blev kaldt Danisøe, efter sit hjem.

Da han havde taget sin eksamen, sagde hans mor: Ja, nu er vores Niels da bleven ”Irisk”, ”nej Muer Maren” sagde hendes mand ”han er da bleven Ridisk” (juridisk) (Fortalt af K. Værnfeldt til J.Jeppesen Jensen)

Kilde: Harald Bang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *